Header image
de juiste opleiding projectmanagement kiezen

† † Opleiding projectmanagement† | †Zachte vaardigheden† | †De kleren van de PRINCEU bent op zoek naar een opleiding projectmanagement. Welke opleiding is nu het beste ? Voldoet een 'gewone' training projectmanagement of kunt u het beste kiezen voor Prince2, IPMA, DSDM, Scrum, PMBOK, of een ander systeem?

Opleiding projectmanagement

Er zijn veel aanbieders van een basis opleiding projectmanagement ook wel opleiding / cursus /training "projectmatig werken" genaamd. Deze opleidingen richten zich op de basisvaardigheden die een projectleider moet beheersen. Dit valt dan weer uiteen in zogenaamde 'harde' en 'zachte' vaardigheden. De harde vaardigheden zijn vaardigheden zoals het maken van een planning, het schrijven van een projectplan, het maken van een begroting, het verdelen van taken en het beheersen van het project. De zachte vaardigheden gaan over zaken als: hoe stuur ik een team aan, het 'zijn ' van een projectleider, kunnen luisteren naar de wensen van klanten, onderhandelen met team en opdrachtgevers, 'stevig' zijn in moeilijke periodes, enzovoort. Sommige opleidingen projectmanagement leggen meer nadruk op de harde kant en andere meer nadruk op de zachte kant van projectmanagement.

Aanbieder van opleidingen projectmanagement: www.projectmanagement-training.nl
Aanbieder van opleidingen projectmanagement in BelgiŽ
Andere aanbieder van een opleiding projectmanagement

opleiding projectmanagement

Opleiding Prince 2

Als iemand projectmanagement wil leren, wordt er al snel "Prince2" geroepen. Het is een populair systeem van projectmanagement dat ontstaan is in de IT wereld. Prince2 is een erg formeel en procedureel systeem dat geschikt is voor de wat grotere projecten bij de wat grotere (en formeel georganiseerde) organisaties. Alhoewel Prince2 erg bekend is, is de tevredenheid over prince niet unaniem groot. De automatiseringsgids heeft eens onder projectleiders onderzocht hoe tevreden zij eigenlijk waren over de prince2 methodiek en minder dan 20% van de projectleiders bleek volgens die enquette tevreden met Prince2. Er volgde een felle discussie waarin door de Prince2 aanhangers gesteld werd dat het niet aan de methode lag, maar aan hoe Prince2 werd toegepast. Hoe dan ook, Prince2 is geen Haarlemmer wonderolie (dat is geen enkele projectmanagement methodiek trouwens).

Wie op zoek is naar een opleiding projectmanagement en denkt aan Prince moet zich wel realiseren dat Prince2 vooral over de procedures binnen een project gaat, over de faseovergangen in een project. Een heleboel basisvaardigheden voor een projectleider worden NIET behandeld binnen een Prince2 opleiding. Zoals het maken van een planning, het opstellen van een budget, of het motiveren en uitkiezen van een team . Echt praktisch is Prince2 projectmanagement dus niet. Verder is Prince2 vooral van toepassing als de gehele organisatie het doet. Als dat niet zo is, heb je als projectleider maar beperkt voordeel van een opleiding Prince2 (maar het staat altijd goed op je CV).


Kijk hier voor een overzicht van Prince 2 cursussen
Klik hier voor meer informatie over Prince2.

IPMA projectmanagement

Ipma staat voor international project management association. Deze organisatie heeft een certificeringssysteem voor projectmanagement op 4 niveau's:

IPMA-D: Certified Project Management Associate
IPMA-C: Certified Project Manager
IPMA-B: Certified Senior Project Manager
IPMA-A: Certified Projects Director

Ipma D is het instapniveau en Ipma A het allerhoogste niveau. Eigenlijk moet je als projectleider minimaal niveau C hebben. Niveau D is meer een 'bewustwordingsdiploma' . Ipma is een erg compleet systeem en netzoals Prince2 een vrij formele manier van projectmanagement. Voor elke projectsituatie staat er wel iets in het handboek. Ipma certificaten zijn erg persoonlijk. Je moet niet alleen een examen doen maar ook je CV inleveren en een minimaal aantal uren projecten gedraaid hebben per jaar. Bovendien moet je het examen om de vijf jaar vervangen (Ipma D om de 10 jaar) en weer examengeld betalen. In Nederland werd tot eind 2014 het Ipma examen en de bijbehorende certificering door Cito (jawel van die toetsjes op de school van je kinderen) gedaan, vanaf 1 januari 2015 kan je je IPMA diploma hier halen. De certificering kost alles bij elkaar ruim 650 tot 2700 euro en de hercertificering kost 500 tot 850 euro afhankelijk van het Ipma niveau. Voor kleine organisaties gaat een Ipma diploma mogelijk wat te ver, maar voor diegenen die werken in grote organisaties kan het een waardevol diploma zijn.

Klik hier voor meer informatie over Ipma .
Hier kan je aanbieders van IPMA vinden.

Ipma is dus eigenlijk niet een opleiding als wel een certificeringssysteem voor projectmanagers.

PMBOK/PMI-PMP

PMBOK staat voor Projectmanagement Body of Knowledge. Het is niet zozeer een opleiding als wel een standaard waarin gepoogd wordt alle kennis over projectmanagement vast te leggen. Onder andere de PMI-PMP opleidingen zijn gebaseerd op PMBOK. PMI staat voor the Project Management Institute en PMP staat voor Project Management Professional. Het PMP programma lijkt inhoudelijk veel op het IPMA programma (met bijbehorende kostenplaatje, examens met veel meerkeuzevragen, verschillende 'niveau's' van projectleiderschap en om de zoveel jaar hercertificeren (en bijbetalen)) en is vooral populair in de VS. Maar ook in Duitsland is het relatief bekender dan in Nederland. Om je PMP diploma te onderhouden moet je elk jaar een aantal 'punten' halen (nascholen).

Klik hier voor meer informatie over PMBOK
Aanbieders van PMP opleidingen in Nederland.

Agile projectmanagement opleidingen

Enorm populair zijn de agile projectmanagment methodes. Let op vooral als u werkt in de IT en softwareontwikkeling doet heeft het zin om agile projectmanagement toe te passen, alhoewel er elementen van agile management bruikbaar zijn in de creatieve sector (bij creatieve projecten). Het gaat wat ver om het verschil tussen traditioneel en agile projectmanagement hier uit te leggen, maar bekende agile methodes zijn DSDM, Scrum en XP. DSDM is een formele methodes met relatief veel regels en Scrum en Extreme Programming (XP) zijn relatief 'los uit de pols' methodieken.

Klik hier voor een aanbieder van agile projectmanagement
Klik hier voor meer informatie over Agile projectmanagement.


Projectmanagement leren

Hierboven staan de meest bekende en vaak genoemde projectmanagement scholen en stromingen. Er zijn er nog veel meer, sommigen zijn al weer verdwenen (ik zelf heb vroeger nog PRISMA projectmanagement geleerd, ik geloof niet dat het nog bestaat), en nieuwe stromingen zullen nog opkomen en weer gaan. Wie eenmaal een of twee van die methodieken bekeken heeft, ziet dat de inhoud vaak dicht tegen elkaar aanligt. Voor de meeste beginnende projectleiders is een 'gewone' opleiding projectmanagement of projectmatig werken het beste. Daarna zou men kunnen overwegen om ook Prince2 te leren (vooral als de organisatie waarin men werkt dat graag wil) of een IPMA certificaat te behalen. Deze tekst wordt u aangeboden door Wouter Baars. Wouter is onafhankelijk trainer projectmanagment. Zijn website over projectmanagement vindt u hier.